Nyheter – Reumatikerföreningen i Haninge-Tyresö

Nyheter

Ny adress

Från och med hösten 2019 finns vår förening på en ny adress: Vi har studiecirklar dagtid i ABF:s lokal Folkparken 19, 136 40 Handen.